strona główna / aktualności

Podsumowanie projektu “Centrum Inicjatyw Społecznych”

Piątek, 27 Grudzień, 2019

Projekt pt. „Centrum Inicjatyw
Społecznych” realizowany był w okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31
grudnia 2019 r. przez Fundację na rzecz Nauki i Innowacyjności we
współpracy z Gminą Gniewoszów. Projekt
został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
2018. Jego celem było zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz
integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa poprzez zaangażowanie 60
seniorów w wieku 60+ i 20 osób poniżej 60 roku życia z terenu powiatu
kozienickiego  w działania społeczno-edukacyjne i
artystyczno-kulturalne, służące pogłębieniu dialogu międzypokoleniowego
w ramach powstałego Centrum Inicjatyw Społecznych.
Uczestnicy projektu uczestniczyli w
wielu formach aktywności między innymi w warsztatach komputerowych gdzie
nabywali kompetencje teleinformatyczne, poznając techniki korzystania z
komputera, tabletu czy smartfona. Nabycie podstawowych umiejętności w
korzystaniu z nowoczesnej techniki z pewnością urozmaici życie osobom po
60. roku życia.
Podczas warsztatów kulinarnych
uczestnicy poznawali m.in. dziedzictwo kulinarne obszaru oraz zasady
„zdrowego żywienia”, którego podstawowym założeniem było przekazanie
wiedzy, o tym jak powstają współczesne potrawy, które wpływają na zdrowy
styl odżywiania się.
Na zajęciach artystycznych uczestnicy
przygotowywali ozdoby z papieru, krepiny, dekorowali odlewy gipsowe. W
zależności od pory roku przygotowywane były okolicznościowe dekoracje.
Celem wzmocnienia wzajemnych relacji
zorganizowany został wyjazd edukacyjno-krajoznawczej do Sandomierza we
wrześniu 2019 r, w którym udział wzięło 50 osób. W czasie tego działania
uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznać się z przeszłością i
historią tego regionu.
W ramach zajęć zorganizowany został
konkurs pn. „Skarby zaklęte w szkle”, którego celem była promocja
przetworów domowych wykonanych z surowców zebranych/wyprodukowanych na
terenie województwa mazowieckiego. Konkurs skierowany był do uczestników
projektu, ale udział w nim wzięli również uczestnicy spoza projektu,
dzięki temu również nastąpiła integracji nie tylko uczestników w ramach
projektu, ale również z lokalną społecznością. Przedmiotem konkursu były
przetwory domowe oceniane w następujących kategoriach:

domowe przetwory z owoców (w tym jagody, borówki, jeżyny, żurawiny itp.);
domowe przetwory z warzyw (w tym grzyby leśne);
domowe przetwory mięsne i rybne;
nalewki.

W ramach projektu obyło się również 17
wykładów otwartych, których zróżnicowana tematyka gromadziła lokalną
społeczność oraz skłaniała do udziału w dyskusji.
W dniu 15 grudnia 2019 r. odbyło się
uroczyste podsumowanie projektu połączone z V Międzypokoleniową Wigilią
Gminną oraz rozstrzygnięciem konkursu kulinarnego.
Projekt będzie angażował obywateli (w
tym przedstawicieli wnioskodawcy, wolontariuszy) do aktywnego działania
również po jego zakończeniu. Dzięki nawiązanej współpracy osoby
zaangażowane w projekt (przedstawiciele wnioskodawcy, wolontariusze)
oraz sami beneficjenci zdobyli wiedzę i umiejętności do dalszych działań
społecznych w przyszłości, w sferze działań obywatelskich.