strona główna / Edukacja zawsze w cenie

Edukacja zawsze w cenie!

Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności serdecznie zaprasza do uczestnictwa w projekcie: Edukacja zawsze w cenie! Działania w ramach projektu zakładają przeprowadzenie warsztatów z rozwijania umiejętności uczenia się, poszukiwania i weryfikowania informacji, odporności na dezinformacje i fake-newsy.

PROGRAM WARSZTATÓW:

WARSZTATY POSZUKIWANIA I WERYFIKOWANIA INFORMACJI, ODPORNOŚCI NA DEZINFORMACJE I FAKE-NEWSY

1. Jak rozpoznawać wiarygodne źródła 2. Omówienie podstawowych zasad oceny wiarygodności informacji online 3. Praktyczne ćwiczenia w weryfikacji źródeł informacji. 4. Przewodnik po dostępnych narzędziach online do weryfikacji informacji. 5. Demonstracje praktyczne z użyciem wyszukiwarek, narzędzi do analizy obrazów i sprawdzania historii źródeł. 6. Jak interpretować i oceniać statystyki prezentowane w artykułach i raportach. 7. Praktyczne zadania z analizy danych i wykrywania manipulacji statystykami. 8. Zrozumienie technik manipulacji emocjonalnej i perswazyjnej w treściach online. 9. Ćwiczenia praktyczne w identyfikowaniu manipulacyjnych technik w treściach internetowych. 10. Fake news a wolność słowa: odpowiedzialne korzystanie z informacji. 11. Dyskusja na temat równowagi między wolnością słowa a odpowiedzialnym korzystaniem z informacji. 12. Przykłady historyczne i współczesne przypadki, w których dezinformacja miała wpływ na społeczeństwo. 13. Cyberhygiena i bezpieczeństwo informacyjne 14. Wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu i mediów społecznościowych. 15. Sposoby ochrony przed atakami phishingowymi i rozpowszechnianiem dezinformacji. 16. Jak edukować społeczeństwo w zakresie rozpoznawania dezinformacji. 17. Programy edukacyjne i inicjatywy społeczne mające na celu poprawę umiejętności informacyjnych. 18. Omówienie roli społeczności online w weryfikacji informacji. 19. Psychologia dezinformacji: dlaczego ludzie wierzą w fałszywe informacje.

WARSZTATY EDUKACYJNEROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA SIĘ

1. Metody skupiające się na zrozumieniu i utrwalaniu informacji. 2. Ćwiczenia praktyczne do testowania różnych technik zapamiętywania. 3. Strategie organizacji czasu. 4. Jak analizować informacje i formułować pytania prowadzące do głębszego zrozumienia tematu. 5. Ćwiczenia praktyczne w krytycznym przetwarzaniu informacji. 6. Techniki notowania podczas wykładów i czytania. 7. Praktyczne przykłady tworzenia skondensowanych podsumowań. 8. Badanie wpływu motywacji na efektywność nauki. 9. Strategie budowania samodyscypliny i utrzymania zaangażowania w procesie. 10. Techniki szybkiego przeglądania tekstu i wydobywania istotnych informacji. Ćwiczenia związane z różnymi metodami czytania. 11. Jak efektywnie słuchać wykładów, podcastów i prezentacji. Ćwiczenia w aktywnym słuchaniu i notowaniu najważniejszych punktów. 12. Wykorzystanie technik mnemotechnicznych do łatwiejszego zapamiętywania informacji. Ćwiczenia praktyczne z tworzenia asocjacji i obrazów mentalnych. 13. Jak konstruktywnie oceniać własne błędy i używać ich do rozwoju.

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Zadanie publiczne pn. "Edukacja zawsze w cenie!” jest dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Zapraszamy!!!