strona główna / Przybornik Animatora Kultury

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.:

„Przybornik Animatora Kultury!”

 W ramach projektu oferujemy Państwu  bezpłatny dostęp do Kurs on-line oraz e-booka [pobierz]. Kurs jest skierowany szczególnie do osób rozpoczynających swoją działalność w ramach domów kultury, klubów seniora, klubów osiedlowych oraz bibliotek, organizatorów imprez masowych, nauczycieli, pracowników samorządowych odpowiedzialnych za kulturę.

 PROGRAM KURSU

 A) Prawne aspekty działalności kulturalnej:

- ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawa o muzeach, ustawa o bibliotekach,

- ustawa o prawie autorskim, elementy prawa pracy i prawa gospodarczego przydatne w prowadzeniu działalności kulturalnej,

- ustawa o działalności pożytku publicznego, bezpieczeństwo imprez masowych.

 B) Organizacja i zarządzanie – menadżer kultury:

- rola i funkcje menadżera kultury,

- zarządzanie personelem,

- marketing w kulturze,

- zarządzanie ryzykiem,

- etykieta menadżera,

- zarządzanie finansami.

 C) Źródła dofinansowania dla animacji kulturalnej:

- finansowanie kultury z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, realizacja zadań publicznych,

- aplikowanie do programów UE w zakresie kultury,

- wymogi formalne wniosku,

- pozyskiwanie środków unijnych, opracowanie projektów,

- sponsoring,

- zarządzanie projektami, audyt, rozliczenia.

      

Kurs on-line dostępny jest na Platformie Moodle


E-book do poprania

      

Jeśli e-mail z potwierdzeniem rejestracji nie dotarł proszę sprawdzić katalog SPAM

Udział w kursie jest całkowicie bezpłatny.

Możliwość otrzymania zaświadczenia po uzyskaniu 80% pozytywnych odpowiedzi w testach.


 

Projekt  pn. „Przybornik Animatora Kultury!” dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.