strona główna / Akademia Aktywnego Seniora

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.: „Akademia aktywnego seniora!”

Projekt pt. Akademia aktywnego seniora! skierowany jest do 48 osób w wieku 60+ z terenów woj. lubelskiego. Działania w ramach projektu zakładają przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów komputerowych, szkoleń z zakresu wiedzy finansowej oraz treningów pamięci. Rezultatem zaplanowanych działań będzie zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się po współczesnym świecie finansów i e-bankowości, a także wyposażenie uczestników w kompetencje obsługi komputera, internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Jednocześnie pozwoli seniorom bezpiecznie i świadomie korzystać z usług finansowych.

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW

Osoba zainteresowana przystąpieniem do projektu zostanie poproszona o wypełnienie formularza w którym określi: 

- wiek 60 + (kryterium weryfikowane jest na podstawie danych zawartych w  formularzu zgłoszeniowym składanym przez uczestnika przed przystąpieniem  do projektu);

- zamieszkanie (projekt skierowany jest do mieszkańców woj. Lubelskiego;

- osoby fizyczne, które pracują lub zamieszkują woj. lubelskie/powiatu lubartowski wg Kodeksu Cywilnego);

- osoby wymagające przekazania profesjonalnej wiedzy i zaawansowanych umiejętności w zakresie technik innowacyjnej komunikacji IT, technik pamięci oraz wiedzy i finansowych;

- chęć uczestnictwa (będą uczestniczyć z własnej inicjatywy we wszystkich formach wsparcia proponowanych przez organizatora projektu);

- bycie opiekunem nieformalnym osoby starszej.Biuro Projektu

„Akademia aktywnego seniora!”

Wędrowna 8/34,

20-819 Lublin

e-mail: fni@o2.pl

tel.:661 231 670

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Broszura informacyjna

Projekt pt. „Akademia aktywnego seniora!” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020