strona główna / aktualności

Edukacja zawsze w cenie!

Poniedziałek, 03 Czerwiec, 2024

Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie pn. Edukacja zawsze w cenie!czytaj więcej


Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych

Poniedziałek, 03 Czerwiec, 2024

                                                     

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji który jest dofinansowany ze środków Województwa Lubelskiego.

 

Projekt skierowany jest do 16 osób w wieku 60+ z terenów województwa lubelskiego. Działania w ramach projektu zakładają przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi narzędzi teleinformatycznych oraz warsztatów z zakresu treningów pamięci. Rezultatem zaplanowanych działań będzie zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się po współczesnym świecie finansów, a także wyposażenie uczestników w kompetencje obsługi komputera, internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Jednocześnie pozwoli seniorom bezpiecznie i świadomie korzystać z urządzeń mobilnych.

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW

Osoba zainteresowana przystąpieniem do projektu zostanie poproszona o wypełnienie formularza w którym określi:

- wiek 60 + (kryterium weryfikowane jest na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym składanym przez uczestnika przed przystąpieniem do projektu);

- zamieszkanie (projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: zamojskiego i/lub tomaszowskiego i/lub lubartowskiego );

- chęć uczestnictwa (będą uczestniczyć z własnej inicjatywy we wszystkich formach wsparcia proponowanych przez organizatora projektu).

Kwalifikacja nowego uczestnika będzie możliwa przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie (do 20% zrealizowanych zajęć).

Usługi świadczone będą bezpłatnie.


czytaj więcej


Dzień Bezpiecznego Internetu

Poniedziałek, 05 Luty, 2024

Już jutro obchodzimy dzień bezpiecznego Internetu.

Z tej okazji zapraszamy Państwa do zapoznania się z bezpłatnym poradnikiem dostępnym pod linkiem:

Bezpieczeństwo w sieci dla seniorów – poradnik


czytaj więcej


Podsumowanie projektu pn.: Cyfrowy senior!

Piątek, 29 Grudzień, 2023

Celem projekt pt. „Cyfrowy senior! był wzrost kompetencji cyfrowych oraz poprawa funkcji poznawczych z wykorzystaniem obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych u seniorów z terenu woj. mazowieckiego w okresie od maja do grudnia 2023 r. Projekt był odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne, z jakimi współpracuje Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności. Działania w ramach projektu zakładały przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz treningów poprawiających funkcje poznawcze. Rezultatem zaplanowanych działań było zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera, Internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Seniorzy oprócz nabycia wiedzy zostali wyposażeni w umiejętność dbania o bezpieczeństwo swoich danych, haseł, sprzętu, przez który łączą się z Internetem, połączenia internetowego (szczególnie, gdy przesyłają ważne informacje czy robią transakcje finansowe), zdobyli wiedzę o istnieniu i działaniu programów antywirusowych. Poza tym seniorzy i seniorki poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Cele projektu pt. „Cyfrowy senior!” wpisywały się w politykę senioralną określoną lokalnymi strategiami rozwoju i wpływały na kształtowanie wśród osób starszych postawy aktywnego obywatela, zaangażowanego w działania na rzecz środowiska lokalnego, kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz potencjału starości i osób starszych, jako pełnoprawnych obywateli w życiu społeczno-publicznym.


czytaj więcej


Podsumowanie projektu pn.: Aktywny senior!

Piątek, 29 Grudzień, 2023

Celem projekt pt. „Aktywny senior! był wzrost kompetencji cyfrowych oraz poprawa funkcji poznawczych z wykorzystaniem obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych u seniorów z terenu woj. lubelskiego w okresie od maja do grudnia 2023 r. Projekt był odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne, z jakimi współpracuje Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności. Działania w ramach projektu zakładały przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz treningów poprawiających funkcje poznawcze. Rezultatem zaplanowanych działań było zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera, Internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Seniorzy oprócz nabycia wiedzy zostali wyposażeni w umiejętność dbania o bezpieczeństwo swoich danych, haseł, sprzętu, przez który łączą się z Internetem, połączenia internetowego (szczególnie, gdy przesyłają ważne informacje czy robią transakcje finansowe), zdobyli wiedzę o istnieniu i działaniu programów antywirusowych. Poza tym seniorzy i seniorki poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Cele projektu pt. „Aktywny senior!” wpisywały się w politykę senioralną określoną lokalnymi strategiami rozwoju i wpływały na kształtowanie wśród osób starszych postawy aktywnego obywatela, zaangażowanego w działania na rzecz środowiska lokalnego, kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz potencjału starości i osób starszych, jako pełnoprawnych obywateli w życiu społeczno-publicznym.


czytaj więcej


1 2 3 4 »