strona główna / aktualności

Podsumowanie Akademia Smart Seniora!

Piątek, 14 Lipiec, 2023

Projekt pt. Akademia Smart Seniora! był odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne, z jakimi współpracuje Fundacja. Do udziału w projekcie przystąpiło 50 osób w wieku 60+ z terenu powiatu lubartowskiego. Celem głównym projektu było stworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej dla seniorów z pow. lubartowskiego i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród seniorów w okresie sierpnia 2022 r. do lipca 2023 r. Działania w ramach projektu zakładały przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych, treningów poprawiających funkcje poznawcze oraz organizacja rodzinnego happeningu pt. Dbam o zdrowie psychiczne. Rezultatem zaplanowanych działań było zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera, Internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Poza tym seniorzy i seniorki poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów.

Projekt: Akademia Smart Seniora! jest dofinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030


czytaj więcej


Zapraszamy do uczestnictwa w Aktywni!

Poniedziałek, 10 Lipiec, 2023


czytaj więcej


Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie pn. Aktywny senior!

Środa, 24 Maj, 2023


czytaj więcej


Zapraszamy do uczestnictwa w projekcie pn. Cyfrowy senior!

Poniedziałek, 22 Maj, 2023


czytaj więcej


Happening rodzinny pt. Dbam o zdrowie psychiczne!

Piątek, 28 Kwiecień, 2023


czytaj więcej


1 2 3 4 »