strona główna / aktualności

Akademia Smart Seniora!

Piątek, 30 Grudzień, 2022

Projekt pt. Akademia Smart Seniora! jest odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne, z jakimi współpracuje Fundacja. Projekt skierowany jest do 48 osób w wieku 60+ z terenu powiatu lubartowskiego. Celem głównym projektu jest stworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej dla seniorów z pow. lubartowskiego i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród seniorów w okresie 01. 08. 2022 r. do 31. 07. 2023 r. Działania w ramach projektu zakładają przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych, treningów poprawiających funkcje poznawcze oraz organizacja rodzinnego happeningu pt. Dbam o zdrowie psychiczne. Rezultatem zaplanowanych działań będzie zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera, Internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Poza tym seniorzy i seniorki poszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów.


czytaj więcej


Bez Ograniczeń!

Wtorek, 27 Grudzień, 2022

Celem projekt pt. „Bez ograniczeń! był wzrost kompetencji cyfrowych oraz poprawa funkcji poznawczych z wykorzystaniem obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych u seniorów z terenu woj. lubelskiego w okresie od maja do grudnia 2022 r. Projekt był odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne, z jakimi współpracuje Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności. Działania w ramach projektu zakładały przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz treningów poprawiających funkcje poznawcze. Rezultatem zaplanowanych działań było zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera, Internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Seniorzy oprócz nabycia wiedzy zostali wyposażeni w umiejętność dbania o bezpieczeństwo swoich danych, haseł, sprzętu, przez który łączą się z Internetem, połączenia internetowego (szczególnie, gdy przesyłają ważne informacje czy robią transakcje finansowe), zdobyli wiedzę o istnieniu i działaniu programów antywirusowych. Poza tym seniorzy i seniorki poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Cele projektu pt. „Bez ograniczeń!” wpisywały się w politykę senioralną określoną lokalnymi strategiami rozwoju i wpływały na kształtowanie wśród osób starszych postawy aktywnego obywatela, zaangażowanego w działania na rzecz środowiska lokalnego, kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz potencjału starości i osób starszych, jako pełnoprawnych obywateli w życiu społeczno-publicznym.

Projekt pt.: Bez ograniczeń jest dofinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025


czytaj więcej


Nowoczeny senior!

Wtorek, 27 Grudzień, 2022

Celem projekt pt. „Nowoczesny senior! był wzrost kompetencji cyfrowych oraz poprawa funkcji poznawczych z wykorzystaniem obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych u seniorów z terenu woj. mazowieckiego w okresie od maja do grudnia 2022 r. Projekt był odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne, z jakimi współpracuje Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności. Działania w ramach projektu zakładały przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz treningów poprawiających funkcje poznawcze. Rezultatem zaplanowanych działań było zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera, Internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Seniorzy oprócz nabycia wiedzy zostali wyposażeni w umiejętność dbania o bezpieczeństwo swoich danych, haseł, sprzętu, przez który łączą się z Internetem, połączenia internetowego (szczególnie, gdy przesyłają ważne informacje czy robią transakcje finansowe), zdobyli wiedzę o istnieniu i działaniu programów antywirusowych. Poza tym seniorzy i seniorki poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Cele projektu pt. „Nowoczesny senior!” wpisywały się w politykę senioralną określoną lokalnymi strategiami rozwoju i wpływały na kształtowanie wśród osób starszych postawy aktywnego obywatela, zaangażowanego w działania na rzecz środowiska lokalnego, kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz potencjału starości i osób starszych, jako pełnoprawnych obywateli w życiu społeczno-publicznym.  


  

 Projekt pt.: Nowoczesny senior! jest dofinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025


czytaj więcej


Cyfrowi seniorzy!

Wtorek, 27 Grudzień, 2022

Celem projektu pn. Cyfrowi seniorzy! jest upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów z terenu powiatu kozienickiego. Świat cyfrowy ma do zaproponowanie wiele programów, aplikacji, gier, które wpływają na podtrzymywanie i wydłużanie procesów poznawczych seniorów. Zakupiony sprzęt umożliwi nam poprowadzenie zajęć dla seniorów oraz nagrywanie profesjonalnych materiałów edukacyjnych jak również  obróbkę materiałów video z możliwością streamingu.


czytaj więcej


Życzenia Bożonarodzeniowe

Czwartek, 22 Grudzień, 2022


czytaj więcej


« 1 2 3 4 5 6 7 »