strona główna / aktualności

"Akademia seniora"

Wtorek, 01 Grudzień, 2020

Projekt pt. Akademia seniora! realizowany od marca do listopada 2020 r. skierowany był do 48 osób w wieku 60+ z terenów woj. lubelskiego. Działania w ramach projektu polegały na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu obsługi nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych, szkoleń z zakresu wiedzy finansowej oraz treningów pamięci. Rezultatem przeprowadzonych działań było zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się po współczesnym świecie finansów i e-bankowości, a także wyposażenie uczestników w kompetencje obsługi komputera, internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Jednocześnie uczestnictwo w projekcie umożliwiło seniorom bezpiecznie i świadome korzystanie usług finansowych. W ramach projektu uczestnicy otrzymali komplet materiałów szkoleniowych w postaci dedykowanych skryptów oraz materiałów video, mieli również możliwość konsultacji telefonicznych z trenerem.  


czytaj więcej


„Przybornik Animatora Kultury!”

Wtorek, 15 Wrzesień, 2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.:

"Przybornik Animatora Kultury!"

 W ramach projektu oferujemy Państwu  bezpłatny dostęp do Kurs on-line oraz e-booka [pobierz]. Kurs jest skierowany szczególnie do osób rozpoczynających swoją działalność w ramach domów kultury, klubów seniora, klubów osiedlowych oraz bibliotek, organizatorów imprez masowych, nauczycieli, pracowników samorządowych odpowiedzialnych za kulturę.

Kurs on-line dostępny jest na Platformie Moodle

Jeśli e-mail z potwierdzeniem rejestracji nie dotarł proszę sprawdzić katalog SPAM

Udział w kursie jest całkowicie bezpłatny

Projekt pn. „Przybornik Animatora Kultury!” dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych


czytaj więcej


Trener warsztatów finansowych

Poniedziałek, 27 Lipiec, 2020

Poszukujemy trenera warsztatów finansowych na terenie województwa lubelskiego.

Wymagania: doświadczenie w pracy na rzecz seniorów, wykształcenie wyższe minimum 2-letnie doświadczenie w reprezentowanej dziedzinie /lub/i minimum 100 h doświadczenia).

Przedmiot zamówienia:

1)      Prowadzenie konsultacji telefonicznych z uczestnikami projektu w wymiarze 1 godziny na osobę (1h  x 48 osób = 48 h). 

2)      Przygotowanie skryptu z zakresu bezpiecznych finansów seniorów zgodnie z poniższą tematyką, format A5 16 stron nakład 60 egzemplarzy.

Tematyka warsztatów finansowych: 1. konto dla seniora (korzyści z zakładania kont osobistych), kredyty i pożyczki (umowa kredytu, bezpieczne pożyczki, RRSO, pułapka zadłużania się), oszczędzanie na emeryturze (porównanie produktów), analiza umów finansowych; 2. bankowość internetowa, bezpieczeństwo w sieci, korzystanie z kart płatniczych i kredytowych, z bankomatu; 3. parabanki (różnice w porównaniu do banków, zagrożenia związane z korzystaniem z parabanków), instytucje nadzorujące rynek finansowy (KNF), zaufanie do systemu bankowego; 4. system ubezpieczeń, odwrócona hipoteka (istota, zagrożenia); 5. jak chronić się przed oszustami (np. metoda na wnuczka); 6. prawa konsumenta, niezgodność towaru z umową, składanie reklamacji, reklamacja a gwarancja, zakupy na odległość, zakupy w sieci, ochrona interesów konsumentów.

Sposób składania oferty: Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego formularza ofertowego (do pobrania) na adres fni@o2.pl do dnia 31.07.2020 r. Dodatkowe informacje pod numerem 661 231 670.


czytaj więcej


Przybornik animatora kultury

Poniedziałek, 20 Lipiec, 2020

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.:

„Przybornik Animatora Kultury!”

 W ramach projektu oferujemy Państwu  bezpłatny dostęp do Kurs on-line oraz e-booka. Kurs jest skierowany szczególnie do osób rozpoczynających swoją działalność w ramach domów kultury, klubów seniora, klubów osiedlowych oraz bibliotek, organizatorów imprez masowych, nauczycieli, pracowników samorządowych odpowiedzialnych za kulturę.czytaj więcej


Opracowanie materiałów do e-booka z zakrsu: Organizacja i zarządzanie – menadżer kultury

Poniedziałek, 06 Lipiec, 2020

Poszukujemy autora opracowania z zakresu: Organizacja i zarządzanie – menadżer kultury.

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie w formie dokumentu tekstowego (objętość co najmniej 30 str. format A4 czcionka 12 pkt interlinia 1,5) otwartego w pełni wyczerpujące przedstawioną tematykę. Opracowanie może zawierać ryciny, grafiki lub linki do stron źródłowych uzupełniające główną treść (ilość grafik nie może przekraczać więcej niż 25% opracowania). W przypadku korzystania ze źródeł zewnętrznych należy podać autora opracowania.  Dodatkowo opracowanie może zawierać materiały audio-wizualne do zamieszczenia na platformie e-learningowej.

Tematyka opracowania:

Organizacja i zarządzanie – menadżer kultury:

- rola i funkcje menadżera kultury,

- zarządzanie personelem,

- marketing w kulturze,

- zarządzanie ryzykiem,

- etykieta menadżera,

- zarządzanie finansami.

Kryterium wyboru oferty:

Najniższa cena wykonania opracowania.

Sposób składania oferty: Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego formularza ofertowego (do pobrania) na adres fni@o2.pl do dnia 10.07.2020 r. Dodatkowe informacje pod numerem 661 231 670.


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”


czytaj więcej


« 1 2 3 4 5 6 7 8 »