strona główna / aktualności

Podsumowanie projektu: Piękny umysł w każdym wieku!

Czwartek, 30 Grudzień, 2021

Projekt pt. Piękny umysł w każdym wieku! realizowany od czerwca do grudnia 2021 r. skierowany był do 54 osób w wieku 60+ z terenów woj. lubelskiego. Działania w ramach projektu polegały na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu obsługi nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych oraz nowoczesnych technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Udział w warsztatach pozwolił zmniejszyć zjawisko e-wykluczenia, zdobyć umiejętność poruszania się po sieci i korzystania z Internetu (np. bankowość elektroniczna, zakupy, odbieranie poczty, rozmowy przez messenger). Nabycie ww. umiejętności pozwoliło zachować więzi rodzinne np. jeśli dzieci/wnuki są zagranicą, jak również ułatwić codzienne życie, np. sprawdzenie rozkładu autobusowego, znalezienie lekarza specjalisty, czy znalezienie działań dedykowanych seniorom. Uczestnicy zajęć zwiększyli swoją wiedzę i kompetencje w zakresie, który odpowiada na ich potrzeby. Osoby początkujące poznały podstawy korzystania z danej technologii i przećwiczyli jej praktyczne wykorzystanie. Osoby, które zetknęły się już ze światem cyfrowym zdobyły umiejętności w nowej dziedzinie albo zwiększyły swoją biegłość. Rezultaty są  trwałe, ponieważ szkolenia i warsztaty wyposażyły seniorów w wiedzę, z której mogą korzystać samodzielnie. Zwiększyła się ich zdolność i chęć do samodzielnego użytkowania urządzeń i usług cyfrowych, którymi są otoczeni w życiu codziennym. W rezultacie realizacji zadania z zakresu wzmacniania funkcji poznawczych uczestnicy, zredukowali swoje kłopoty ze sklerozą, zwiększyli potencjał umysłu, zaczęli myśleć sprawniej i precyzyjniej, łatwiej kojarzą fakty i informacje, a koncentracja uwagi ułatwia im funkcjonowanie w sytuacjach stresowych. Projekt zawierał elementy wpływające na wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczestników, zapewnił im samorealizację, uaktywnia ich społecznie, wzmacnia partycypację społeczną tej grupy z resztą społeczeństwa. Pozwolił na dostosowanie do nowoczesnych trendów współczesnego społeczeństwa. Dzięki włączeniu się do cyfrowego świata seniorzy uzyskali dodatkowe narzędzia pozwalające im lepiej reprezentować interesy grupy pokoleniowej i wspólnot lokalnych, jednoczyć się na rzecz różnych rozwiązań, rozwijać skuteczniej inicjatywy oddolne, społeczne, wspólnotowe, które w świecie zupełnie analogowym musiałyby się rozwijać "od spotkania do spotkania” Efektem działań projektowych było zatem przywrócenie większej liczby osób 60+ do działań społecznych i obywatelskich, w które wcześniej nie zaangażowali się z braku czasu, lub od których odstąpili po przejściu na emeryturę.

Projekt: Piękny umysł w każdym wieku! jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.


czytaj więcej


Podsumowanie projektu: Akademia cyfrowego seniora!

Czwartek, 30 Grudzień, 2021

Projekt pt. Akademia cyfrowego seniora! realizowany od czerwca do grudnia 2021 r. skierowany był do 48 osób w wieku 60+ z terenów woj. mazowieckiego. Działania w ramach projektu polegały na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu obsługi nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych oraz nowoczesnych technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Udział w warsztatach pozwolił zmniejszyć zjawisko e-wykluczenia, zdobyć umiejętność poruszania się po sieci i korzystania z Internetu (np. bankowość elektroniczna, zakupy, odbieranie poczty, rozmowy przez messenger). Nabycie ww. umiejętności pozwoliło zachować więzi rodzinne np. jeśli dzieci/wnuki są zagranicą, jak również ułatwić codzienne życie, np. sprawdzenie rozkładu autobusowego, znalezienie lekarza specjalisty, czy znalezienie działań dedykowanych seniorom. Uczestnicy zajęć zwiększyli swoją wiedzę i kompetencje w zakresie, który odpowiada na ich potrzeby. Osoby początkujące poznały podstawy korzystania z danej technologii i przećwiczyli jej praktyczne wykorzystanie. Osoby, które zetknęły się już ze światem cyfrowym zdobyły umiejętności w nowej dziedzinie albo zwiększyły swoją biegłość. Rezultaty są  trwałe, ponieważ szkolenia i warsztaty wyposażyły seniorów w wiedzę, z której mogą korzystać samodzielnie. Zwiększyła się ich zdolność i chęć do samodzielnego użytkowania urządzeń i usług cyfrowych, którymi są otoczeni w życiu codziennym. W rezultacie realizacji zadania z zakresu wzmacniania funkcji poznawczych uczestnicy, zredukowali swoje kłopoty ze sklerozą, zwiększyli potencjał umysłu, zaczęli myśleć sprawniej i precyzyjniej, łatwiej kojarzą fakty i informacje, a koncentracja uwagi ułatwia im funkcjonowanie w sytuacjach stresowych. Projekt zawierał elementy wpływające na wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczestników, zapewnił im samorealizację, uaktywnia ich społecznie, wzmacnia partycypację społeczną tej grupy z resztą społeczeństwa. Pozwolił na dostosowanie do nowoczesnych trendów współczesnego społeczeństwa. Dzięki włączeniu się do cyfrowego świata seniorzy uzyskali dodatkowe narzędzia pozwalające im lepiej reprezentować interesy grupy pokoleniowej i wspólnot lokalnych, jednoczyć się na rzecz różnych rozwiązań, rozwijać skuteczniej inicjatywy oddolne, społeczne, wspólnotowe, które w świecie zupełnie analogowym musiałyby się rozwijać "od spotkania do spotkania” Efektem działań projektowych było zatem przywrócenie większej liczby osób 60+ do działań społecznych i obywatelskich, w które wcześniej nie zaangażowali się z braku czasu, lub od których odstąpili po przejściu na emeryturę.

Projekt: Akademia cyfrowego seniora! jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.


czytaj więcej


Życzenia Bożonarodzeniowe

Środa, 22 Grudzień, 2021


czytaj więcej


Włącznik przedsiębiorczości!

Piątek, 29 Pażdzeirnik, 2021

Link do projektu

Link do rejestracji


czytaj więcej


Akademia Smart Business

Środa, 25 Sierpień, 2021


Akademia Smart Business

Studencie marzysz o założeniu własnej działalności gospodarczej?

Zamieszkujesz lub studiujesz na terenie województwa mazowieckiego?

Nie wiesz od czego zacząć?

Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności zaprasza Cię na bezpłatny kurs on-line.

Kurs odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej.

Rejestracja uczestników

Regulamin uczestnictwa w projekcie


ProjektAkademia Smart Business” jest dofinansowany ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiegoczytaj więcej


« 1 2 3 4 5 6 7 8 »