strona główna / aktualności

Akademia Smart Seniora!

Piątek, 30 Grudzień, 2022

Projekt pt. Akademia Smart Seniora! jest odpowiedzią na
potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne, z jakimi współpracuje Fundacja.
Projekt skierowany jest do 48 osób w wieku 60+ z terenu powiatu lubartowskiego.
Celem głównym projektu jest stworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej dla
seniorów z pow. lubartowskiego i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród
seniorów w okresie 01. 08. 2022 r. do 31. 07. 2023 r. Działania w ramach
projektu zakładają przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi
nowoczesnych technologii teleinformatycznych, treningów poprawiających funkcje
poznawcze oraz organizacja rodzinnego happeningu pt. Dbam o zdrowie psychiczne.
Rezultatem zaplanowanych działań będzie zdobycie i poszerzenie przez seniorów
wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera, Internetu, nowych
technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Poza
tym seniorzy i seniorki poszerzą wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych
technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów.