strona główna / Poradnictwo psychologiczne/psychologicznoterapeutyczne

Projekt "Świadczenie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego/psychoterapeutycznego dla osób niepełnosprawnych - kontynuacja" skierowany jest do osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz wymagających wsparcia polegającego na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa. Do projektu zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego oraz województwa mazowieckiego. Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z poradnictwa za pomocą komunikacji on-line/via telefon.

 

Biuro Projektu

Zdunków 27,

26-920 Gniewoszów

e-mail: fni@o2.pl

tel.: 661 231 670

 

Formularz zgłoszeniowy


Regulamin uczestnictwa w projekcie

 

Projekt „Świadczenie specjalistycznego poradnictwa  psychologicznego/psychoterapeutycznego dla osób niepełnosprawnych  - kontynuacja” jest finansowany ze środków otrzymanych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.