strona główna / aktualności

Nowoczeny senior!

Wtorek, 27 Grudzień, 2022


Celem
projekt pt. „Nowoczesny senior! był wzrost kompetencji cyfrowych oraz poprawa
funkcji poznawczych z wykorzystaniem obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych
u seniorów z terenu woj. mazowieckiego w okresie od maja do grudnia 2022 r. Projekt był odpowiedzią na potrzeby
zgłaszane przez społeczności lokalne, z jakimi współpracuje Fundacja na Rzecz
Nauki i Innowacyjności. Działania w ramach projektu zakładały przeprowadzenie
na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi nowoczesnych technologii
teleinformatycznych oraz treningów poprawiających funkcje poznawcze. Rezultatem
zaplanowanych działań było zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i
umiejętności w zakresie obsługi komputera, Internetu, nowych technologii,
mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Seniorzy oprócz
nabycia wiedzy zostali wyposażeni w umiejętność dbania o bezpieczeństwo swoich
danych, haseł, sprzętu, przez który łączą się z Internetem, połączenia
internetowego (szczególnie, gdy przesyłają ważne informacje czy robią
transakcje finansowe), zdobyli wiedzę o istnieniu i działaniu programów
antywirusowych. Poza tym seniorzy i seniorki poszerzyli wiedzę i umiejętności w
zakresie nowoczesnych technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Cele
projektu pt. „Nowoczesny senior!” wpisywały się w politykę senioralną określoną
lokalnymi strategiami rozwoju i wpływały na kształtowanie wśród osób starszych
postawy aktywnego obywatela, zaangażowanego w działania na rzecz środowiska
lokalnego, kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz potencjału starości i osób
starszych, jako pełnoprawnych obywateli w życiu społeczno-publicznym.

 


  

 Projekt pt.: Nowoczesny senior! jest dofinansowany ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025