strona główna / aktualności

Święto Narodowe Trzeciego Maja

Wtorek, 03 Maj, 2022


czytaj więcej


Solidarni z ukrainą

Piątek, 25 Luty, 2022


czytaj więcej


Życzenia noworoczne!!!

Piątek, 31 Grudzień, 2021


czytaj więcej


Podsumowanie projektu: Piękny umysł w każdym wieku!

Czwartek, 30 Grudzień, 2021

Projekt pt. Piękny umysł w każdym wieku! realizowany od czerwca do grudnia 2021 r. skierowany był do 54 osób w wieku 60+ z terenów woj. lubelskiego. Działania w ramach projektu polegały na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu obsługi nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych oraz nowoczesnych technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Udział w warsztatach pozwolił zmniejszyć zjawisko e-wykluczenia, zdobyć umiejętność poruszania się po sieci i korzystania z Internetu (np. bankowość elektroniczna, zakupy, odbieranie poczty, rozmowy przez messenger). Nabycie ww. umiejętności pozwoliło zachować więzi rodzinne np. jeśli dzieci/wnuki są zagranicą, jak również ułatwić codzienne życie, np. sprawdzenie rozkładu autobusowego, znalezienie lekarza specjalisty, czy znalezienie działań dedykowanych seniorom. Uczestnicy zajęć zwiększyli swoją wiedzę i kompetencje w zakresie, który odpowiada na ich potrzeby. Osoby początkujące poznały podstawy korzystania z danej technologii i przećwiczyli jej praktyczne wykorzystanie. Osoby, które zetknęły się już ze światem cyfrowym zdobyły umiejętności w nowej dziedzinie albo zwiększyły swoją biegłość. Rezultaty są  trwałe, ponieważ szkolenia i warsztaty wyposażyły seniorów w wiedzę, z której mogą korzystać samodzielnie. Zwiększyła się ich zdolność i chęć do samodzielnego użytkowania urządzeń i usług cyfrowych, którymi są otoczeni w życiu codziennym. W rezultacie realizacji zadania z zakresu wzmacniania funkcji poznawczych uczestnicy, zredukowali swoje kłopoty ze sklerozą, zwiększyli potencjał umysłu, zaczęli myśleć sprawniej i precyzyjniej, łatwiej kojarzą fakty i informacje, a koncentracja uwagi ułatwia im funkcjonowanie w sytuacjach stresowych. Projekt zawierał elementy wpływające na wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczestników, zapewnił im samorealizację, uaktywnia ich społecznie, wzmacnia partycypację społeczną tej grupy z resztą społeczeństwa. Pozwolił na dostosowanie do nowoczesnych trendów współczesnego społeczeństwa. Dzięki włączeniu się do cyfrowego świata seniorzy uzyskali dodatkowe narzędzia pozwalające im lepiej reprezentować interesy grupy pokoleniowej i wspólnot lokalnych, jednoczyć się na rzecz różnych rozwiązań, rozwijać skuteczniej inicjatywy oddolne, społeczne, wspólnotowe, które w świecie zupełnie analogowym musiałyby się rozwijać "od spotkania do spotkania” Efektem działań projektowych było zatem przywrócenie większej liczby osób 60+ do działań społecznych i obywatelskich, w które wcześniej nie zaangażowali się z braku czasu, lub od których odstąpili po przejściu na emeryturę.

Projekt: Piękny umysł w każdym wieku! jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.


czytaj więcej


Podsumowanie projektu: Akademia cyfrowego seniora!

Czwartek, 30 Grudzień, 2021

Projekt pt. Akademia cyfrowego seniora! realizowany od czerwca do grudnia 2021 r. skierowany był do 48 osób w wieku 60+ z terenów woj. mazowieckiego. Działania w ramach projektu polegały na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu obsługi nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych oraz nowoczesnych technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Udział w warsztatach pozwolił zmniejszyć zjawisko e-wykluczenia, zdobyć umiejętność poruszania się po sieci i korzystania z Internetu (np. bankowość elektroniczna, zakupy, odbieranie poczty, rozmowy przez messenger). Nabycie ww. umiejętności pozwoliło zachować więzi rodzinne np. jeśli dzieci/wnuki są zagranicą, jak również ułatwić codzienne życie, np. sprawdzenie rozkładu autobusowego, znalezienie lekarza specjalisty, czy znalezienie działań dedykowanych seniorom. Uczestnicy zajęć zwiększyli swoją wiedzę i kompetencje w zakresie, który odpowiada na ich potrzeby. Osoby początkujące poznały podstawy korzystania z danej technologii i przećwiczyli jej praktyczne wykorzystanie. Osoby, które zetknęły się już ze światem cyfrowym zdobyły umiejętności w nowej dziedzinie albo zwiększyły swoją biegłość. Rezultaty są  trwałe, ponieważ szkolenia i warsztaty wyposażyły seniorów w wiedzę, z której mogą korzystać samodzielnie. Zwiększyła się ich zdolność i chęć do samodzielnego użytkowania urządzeń i usług cyfrowych, którymi są otoczeni w życiu codziennym. W rezultacie realizacji zadania z zakresu wzmacniania funkcji poznawczych uczestnicy, zredukowali swoje kłopoty ze sklerozą, zwiększyli potencjał umysłu, zaczęli myśleć sprawniej i precyzyjniej, łatwiej kojarzą fakty i informacje, a koncentracja uwagi ułatwia im funkcjonowanie w sytuacjach stresowych. Projekt zawierał elementy wpływające na wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczestników, zapewnił im samorealizację, uaktywnia ich społecznie, wzmacnia partycypację społeczną tej grupy z resztą społeczeństwa. Pozwolił na dostosowanie do nowoczesnych trendów współczesnego społeczeństwa. Dzięki włączeniu się do cyfrowego świata seniorzy uzyskali dodatkowe narzędzia pozwalające im lepiej reprezentować interesy grupy pokoleniowej i wspólnot lokalnych, jednoczyć się na rzecz różnych rozwiązań, rozwijać skuteczniej inicjatywy oddolne, społeczne, wspólnotowe, które w świecie zupełnie analogowym musiałyby się rozwijać "od spotkania do spotkania” Efektem działań projektowych było zatem przywrócenie większej liczby osób 60+ do działań społecznych i obywatelskich, w które wcześniej nie zaangażowali się z braku czasu, lub od których odstąpili po przejściu na emeryturę.

Projekt: Akademia cyfrowego seniora! jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.


czytaj więcej


« 1 3 4 5 6 7 8 9 »