strona główna / aktualności

Organizacja i zarządzanie – menadżer kultury

Poniedziałek, 15 Czerwiec, 2020
Poszukujemy autora opracowania z
zakresu: Organizacja i zarządzanie – menadżer kultury.
Przedmiot zamówienia:Opracowanie
w formie dokumentu tekstowego (objętość co najmniej 30 str. format A4 czcionka
12 pkt interlinia 1,5) otwartego w pełni wyczerpujące przedstawioną tematykę.
Opracowanie może zawierać ryciny, grafiki lub linki do stron źródłowych
uzupełniające główną treść (ilość grafik nie może przekraczać więcej niż 25%
opracowania). W przypadku korzystania ze źródeł zewnętrznych należy podać
autora opracowania.  Dodatkowo opracowanie może zawierać materiały audio-wizualne do zamieszczenia na platformie e-learningowej.Tematyka opracowania:Organizacja i zarządzanie
– menadżer kultury:-
rola i funkcje menadżera kultury,-
zarządzanie personelem,-
marketing w kulturze,-
zarządzanie ryzykiem,-
etykieta menadżera,-
zarządzanie finansami.Kryterium
wyboru oferty:Najniższa
cena wykonania opracowania.Sposób składania
oferty:
Osoby
zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionego formularza ofertowego (do pobrania) na adres
fni@o2.pl
do dnia 19.06.2020 r. do godz. 12:00. Dodatkowe informacje pod numerem 661 231
670.


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”