strona główna / aktualności

"Akademia seniora"

Wtorek, 01 Grudzień, 2020


Projekt pt. Akademia seniora! realizowany od marca do listopada 2020 r. skierowany był do 48 osób w
wieku 60+ z terenów woj. lubelskiego. Działania w ramach projektu polegały na
przeprowadzeniu warsztatów z zakresu obsługi nowoczesnych narzędzi
teleinformatycznych, szkoleń z zakresu wiedzy finansowej oraz treningów
pamięci. Rezultatem przeprowadzonych działań było zdobycie i poszerzenie przez
seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się po
współczesnym świecie finansów i e-bankowości, a także wyposażenie uczestników w
kompetencje obsługi komputera, internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych
i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Jednocześnie uczestnictwo w projekcie
umożliwiło seniorom bezpiecznie i świadome korzystanie usług finansowych. W ramach
projektu uczestnicy otrzymali komplet materiałów szkoleniowych w postaci
dedykowanych skryptów oraz materiałów video, mieli również możliwość konsultacji
telefonicznych z trenerem.