strona główna / aktualności

Akademia Aktywnego Seniora

Poniedziałek, 04 Styczeń, 2021

Projekt pt. Akademia aktywnego seniora! realizowany od czerwca do grudnia 2020 r. skierowany był do 48 osób w
wieku 60+ z terenów woj. lubelskiego. Działania w ramach projektu polegały na
przeprowadzeniu warsztatów z zakresu obsługi nowoczesnych narzędzi
teleinformatycznych, szkoleń z zakresu wiedzy finansowej oraz treningów
pamięci. Rezultatem przeprowadzonych działań było zdobycie i poszerzenie przez
seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się po
współczesnym świecie finansów i e-bankowości, a także wyposażenie uczestników w
kompetencje obsługi komputera, internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych
i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Jednocześnie uczestnictwo w projekcie
umożliwiło seniorom bezpiecznie i świadome korzystanie usług finansowych. W ramach
projektu uczestnicy otrzymali komplet materiałów szkoleniowych w postaci
dedykowanych skryptów oraz materiałów video, mieli również możliwość konsultacji
telefonicznych z trenerem. 
Projekt pt. „Akademia aktywnego
seniora!”

jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych na lata 2014-2020