strona główna / aktualności

Podsumowanie projektu: Akademia cyfrowego seniora!

Czwartek, 30 Grudzień, 2021


Projekt pt. Akademia cyfrowego seniora! realizowany od
czerwca do grudnia 2021 r. skierowany był do 48 osób w wieku 60+ z terenów woj.
mazowieckiego. Działania w ramach projektu polegały na przeprowadzeniu
warsztatów z zakresu obsługi nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych oraz
nowoczesnych technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Udział w
warsztatach pozwolił zmniejszyć zjawisko e-wykluczenia, zdobyć umiejętność
poruszania się po sieci i korzystania z Internetu (np. bankowość elektroniczna,
zakupy, odbieranie poczty, rozmowy przez messenger). Nabycie ww. umiejętności
pozwoliło zachować więzi rodzinne np. jeśli dzieci/wnuki są zagranicą, jak
również ułatwić codzienne życie, np. sprawdzenie rozkładu autobusowego,
znalezienie lekarza specjalisty, czy znalezienie działań dedykowanych seniorom.
Uczestnicy zajęć zwiększyli swoją wiedzę i kompetencje w zakresie, który
odpowiada na ich potrzeby. Osoby początkujące poznały podstawy korzystania z
danej technologii i przećwiczyli jej praktyczne wykorzystanie. Osoby, które
zetknęły się już ze światem cyfrowym zdobyły umiejętności w nowej dziedzinie
albo zwiększyły swoją biegłość. Rezultaty są  trwałe, ponieważ szkolenia i warsztaty wyposażyły
seniorów w wiedzę, z której mogą korzystać samodzielnie. Zwiększyła się ich
zdolność i chęć do samodzielnego użytkowania urządzeń i usług cyfrowych,
którymi są otoczeni w życiu codziennym. W rezultacie realizacji zadania z
zakresu wzmacniania funkcji poznawczych uczestnicy, zredukowali swoje kłopoty
ze sklerozą, zwiększyli potencjał umysłu, zaczęli myśleć sprawniej i
precyzyjniej, łatwiej kojarzą fakty i informacje, a koncentracja uwagi ułatwia
im funkcjonowanie w sytuacjach stresowych. Projekt zawierał elementy wpływające
na wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczestników, zapewnił im
samorealizację, uaktywnia ich społecznie, wzmacnia partycypację społeczną tej
grupy z resztą społeczeństwa. Pozwolił na dostosowanie do nowoczesnych trendów
współczesnego społeczeństwa. Dzięki włączeniu się do cyfrowego świata seniorzy
uzyskali dodatkowe narzędzia pozwalające im lepiej reprezentować interesy grupy
pokoleniowej i wspólnot lokalnych, jednoczyć się na rzecz różnych rozwiązań,
rozwijać skuteczniej inicjatywy oddolne, społeczne, wspólnotowe, które w
świecie zupełnie analogowym musiałyby się rozwijać "od spotkania do
spotkania” Efektem działań projektowych było zatem przywrócenie większej liczby
osób 60+ do działań społecznych i obywatelskich, w które wcześniej nie
zaangażowali się z braku czasu, lub od których odstąpili po przejściu na
emeryturę.


Projekt: Akademia cyfrowego seniora! jest dofinansowany ze
środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata
2021–2025.