strona główna / aktualności

Podsumowanie projektu: Piękny umysł w każdym wieku!

Czwartek, 30 Grudzień, 2021


Projekt pt. Piękny umysł w każdym wieku! realizowany od
czerwca do grudnia 2021 r. skierowany był do 54 osób w wieku 60+ z terenów woj.
lubelskiego. Działania w ramach projektu polegały na przeprowadzeniu warsztatów
z zakresu obsługi nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych oraz nowoczesnych
technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Udział w warsztatach
pozwolił zmniejszyć zjawisko e-wykluczenia, zdobyć umiejętność poruszania się
po sieci i korzystania z Internetu (np. bankowość elektroniczna, zakupy,
odbieranie poczty, rozmowy przez messenger). Nabycie ww. umiejętności pozwoliło
zachować więzi rodzinne np. jeśli dzieci/wnuki są zagranicą, jak również
ułatwić codzienne życie, np. sprawdzenie rozkładu autobusowego, znalezienie
lekarza specjalisty, czy znalezienie działań dedykowanych seniorom. Uczestnicy
zajęć zwiększyli swoją wiedzę i kompetencje w zakresie, który odpowiada na ich
potrzeby. Osoby początkujące poznały podstawy korzystania z danej technologii i
przećwiczyli jej praktyczne wykorzystanie. Osoby, które zetknęły się już ze
światem cyfrowym zdobyły umiejętności w nowej dziedzinie albo zwiększyły swoją
biegłość. Rezultaty są  trwałe, ponieważ
szkolenia i warsztaty wyposażyły seniorów w wiedzę, z której mogą korzystać samodzielnie.
Zwiększyła się ich zdolność i chęć do samodzielnego użytkowania urządzeń i usług
cyfrowych, którymi są otoczeni w życiu codziennym. W rezultacie realizacji
zadania z zakresu wzmacniania funkcji poznawczych uczestnicy, zredukowali swoje
kłopoty ze sklerozą, zwiększyli potencjał umysłu, zaczęli myśleć sprawniej i
precyzyjniej, łatwiej kojarzą fakty i informacje, a koncentracja uwagi ułatwia
im funkcjonowanie w sytuacjach stresowych. Projekt zawierał elementy wpływające
na wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczestników, zapewnił im
samorealizację, uaktywnia ich społecznie, wzmacnia partycypację społeczną tej
grupy z resztą społeczeństwa. Pozwolił na dostosowanie do nowoczesnych trendów
współczesnego społeczeństwa. Dzięki włączeniu się do cyfrowego świata seniorzy
uzyskali dodatkowe narzędzia pozwalające im lepiej reprezentować interesy grupy
pokoleniowej i wspólnot lokalnych, jednoczyć się na rzecz różnych rozwiązań,
rozwijać skuteczniej inicjatywy oddolne, społeczne, wspólnotowe, które w
świecie zupełnie analogowym musiałyby się rozwijać "od spotkania do
spotkania” Efektem działań projektowych było zatem przywrócenie większej liczby
osób 60+ do działań społecznych i obywatelskich, w które wcześniej nie
zaangażowali się z braku czasu, lub od których odstąpili po przejściu na
emeryturę.

Projekt: Piękny umysł w każdym wieku! jest dofinansowany ze
środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata
2021–2025.