strona główna / aktualności

Podsumowanie Akademia Smart Seniora!

Piątek, 14 Lipiec, 2023

Projekt pt. Akademia Smart Seniora! był odpowiedzią na
potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne, z jakimi współpracuje Fundacja. Do udziału w projekcie przystąpiło 50 osób w wieku 60+ z terenu powiatu lubartowskiego.
Celem głównym projektu było stworzenie nowoczesnej oferty edukacyjnej dla
seniorów z pow. lubartowskiego i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród
seniorów w okresie sierpnia 2022 r. do lipca 2023 r. Działania w ramach
projektu zakładały przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi
nowoczesnych technologii teleinformatycznych, treningów poprawiających funkcje
poznawcze oraz organizacja rodzinnego happeningu pt. Dbam o zdrowie psychiczne.
Rezultatem zaplanowanych działań było zdobycie i poszerzenie przez seniorów
wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera, Internetu, nowych
technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Poza
tym seniorzy i seniorki poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych
technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów.Projekt: Akademia Smart Seniora! jest dofinansowany ze
środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO
na lata 2021-2030