strona główna / aktualności

Podsumowanie projektu pn.: Akademia Zdrowia!

Środa, 29 Listopad, 2023
Projekt pt. "Akademia zdrowia!" realizowany przez Fundację na Rzecz Nauki i Innowacyjności był odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne. W prowadzonych warsztatach uczestniczyło 85 osób z terenu powiatu kozienickiego. Celem zadania
była ochrona zdrowia psychicznego seniorów poprzez zwiększenie zakresu i liczby działań profilaktycznych utrzymujących ich aktywność społeczną.

Seniorzy zaproszeni zostali do uczestnictwa w następujących warsztatach:

Warsztaty psychologiczne

Warsztaty psychodietetyczne

Warsztaty wzmacniania procesów poznawczych

W ramach projekt wydana została publikacja pt. ABC z zakresu ochrony zdrowia psychicznego seniorów.

Projekt zawierał elementy wpływające na wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczestników projektu, zapewniał im samorealizację, uaktywniał ich społecznie, wzmacniał partycypację społeczną tej grupy z resztą społeczeństwa.

Zrealizowane działania wpłynęły w szczególności na:

- wzrost aktywności społecznej seniorów;

- ukształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych – adekwatnych do potrzeb seniorów;

- wzrost świadomości seniorów w zakresie roli aktywnego i zdrowego trybu życia w procesie

zdrowego starzenia się, budowania odporności psychicznej i kondycji zdrowotnej.

 

Projekt pod tytułem: Akademia zdrowia! jest sfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach zadania pn.: Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów.