strona główna / aktualności

Podsumowanie projektu pn.: Aktywni!

Piątek, 15 Grudzień, 2023

Projekt pt. "Aktywni!" był odpowiedzią na potrzeby
zgłaszane przez społeczności lokalne. W projekcie uczestniczyło 32 osoby z
terenu powiatu kozienickiego. Działania w ramach projektu polegały na przeprowadzenie
warsztatów z obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz
treningów pamięci. Rezultatem zaplanowanych działań jest zdobycie i poszerzenie
przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się po współczesnym
świecie finansów i e-bankowości, a także wyposażenie uczestników w kompetencje obsługi
tabletu, internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich
w codziennym życiu. Seniorzy oprócz nabycia wiedzy zostali wyposażeni w
umiejętność dbania o bezpieczeństwo swoich danych, haseł, sprzętu, przez który
łączą się z internetem, połączenia internetowego, zdobyli wiedzę o istnieniu i
działaniu programów antywirusowych. Ponadto uczestnicy wzięli udział w
warsztatach z zakresu wspierania funkcji poznawczych oraz pamięci. Projekt
został sformułowany w oparciu o pogłębioną diagnozę potrzeb w której
opracowywaniu brały udział osoby 60+.Projekt pt. Aktywni. Projekt jest sfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego pn.: „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”