strona główna / nasz zespół

Fundacja to przede wszystkim ludzie pełni pasji i z poczuciem misji, która zrzesza specjalistów chętnych i gotowych do charytatywnej pomocy osobom, które tej pomocy potrzebują. Jesteśmy dla partnerów NGO i JST wiarygodnym partnerem gdyż nasze działania firmują wieloletni eksperci i doradcy znani w swoich środowiskach, doświadczeni, potrafiący budować partnerstwa projektowe. Zajmujemy się projektowaniem, testowaniem i upowszechnianiem nowych rozwiązań mających na celu polepszenie funkcjonowania społecznego obywateli. Członkowie zarządu posiadają duże doświadczenia w prowadzeniu projektów i prawie wszystkie z nich przeprowadziła we współpracy z administracją publiczną. W zespole Fundacji znajdują się m.in. osoby, które pełniły funkcje samorządowe i urzędnicze w jednostkach samorządu terytorialnego. Osoby z tej drugiej grupy posiadają ogromne i cenne doświadczenie we wspieraniu pozarządowych i obywatelskich działań senioralnych i rozumieją zarówno potrzeby tych grup, rozumieją potrzeby wynikające ze starzenia się w wymiarach biologicznym, psychologicznym, społecznym. Osoby te potrafią również diagnozować wyzwania i deficyty lokalnych działań senioralnych operując językiem korzyści samorządów lokalnych, nie zawsze rozumiany przez przedstawicieli NGO o różnych interesach, często wobec siebie konkurencyjnych. Zarząd Fundacji stanowią osoby pracujące społecznie, wywodzące się z NGO z obszernym doświadczeniem badawczym i akademickim oraz z doświadczeniem samorządowym i urzędniczym.