strona główna / Piękny umysł

 Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.:

„Piękny umysł”


Projekt pt. Piękny umysł skierowany jest do 48 osób z terenu w powiatu kozienickiego. Działania w ramach projektu zakładają przeprowadzenie  warsztatów komputerowych, szkoleń z zakresu wiedzy finansowej oraz treningów pamięci. Rezultatem zaplanowanych działań będzie zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się po współczesnym świecie finansów i e-bankowości, a także wyposażenie uczestników w kompetencje obsługi komputera, internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Jednocześnie pozwoli seniorom bezpiecznie i świadomie korzystać z usług finansowych.

 

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW

Osoba zainteresowana przystąpieniem do projektu zostanie poproszona o wypełnienie formularza w którym określi: 

- wiek (kryterium weryfikowane jest na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym składanym przez uczestnika przed przystąpieniem do projektu);

- zamieszkanie (projekt skierowany jest do mieszkańców pow. kozienickiego - osoby fizyczne, które pracują lub zamieszkują pow. kozienicki wg KC);

- osoby wymagające przekazania profesjonalnej wiedzy i zaawansowanych umiejętności w zakresie technik innowacyjnej komunikacji IT, finansowych i treningów pamięci;

- chęć uczestnictwa (będą uczestniczyć z własnej inicjatywy we wszystkich formach wsparcia proponowanych przez organizatora projektu).

PREMIA PUNKTOWA: 

+7 pkt. osoba niepełnosprawna.

ORGANIZACJA USŁUG

-    Kwalifikacja nowego uczestnika będzie możliwa przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie (do 20% zrealizowanych zajęć).

-    Usługi świadczone będą bezpłatnie.

ZAKRES TEMATYCZNY WARSZTATÓW:

1)        WARSZTATY KOMPUTEROWE

Każda z 6 grup będzie uczestniczyć w 24-godzinnych warsztatach komputerowych. Uczestnicy kursu otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczno-szkoleniowe. W materiałach znajdzie się torba materiałowa, opracowania trenerów obejmujące tematykę szkolenia sporządzone w sposób zrozumiały przez seniorów, pendrive, długopis, notatnik. Każde spotkanie edukacyjne będzie trwało 4 godziny lekcyjne, z przerwą na drobny poczęstunek w połowie spotkania, tj. po dwóch godzinach zajęć. Tematyka: Budowa komputera, systemy operacyjne, edytory tekstu, obsługa przeglądarki internetowej, zakupy w internecie, media społecznościowe, bezpieczeństwo przechowywanie haseł, sprawy obywatelskie.

2)        TRENINGI PAMIĘCI

Każda z 6 grup będzie uczestniczyć w 24-godzinnych treningach pamięci.  Program treningów: Czym jest pamięć? – fazy i rodzaje pamięci. Proces starzenia się w kontekście sprawności umysłowej. Mity na temat pamięci u seniorów. Trening pamięci jako forma wspomagania pamięci. Alternatywne sposoby oddziaływania na pamięć. 6. 10 Zasad wspomagania pamięci i uczenia się.  Skuteczne techniki zapamiętywania w wieku podeszłym – mnemotechniki Przygotowywanie treningu pamięciowego dla seniorów.

 3)        WARSZTATY FINANSOWE

Każda z 6 grup będzie uczestniczyć w 4-godzinnych warsztatach finansowych.  Tematyka warsztatów finansowych:  konto dla seniora, kredyty i pożyczki, oszczędzanie na emeryturze (porównanie produktów), analiza umów finansowych, bankowość internetowa, bezpieczeństwo w sieci, korzystanie z kart płatniczych i kredytowych, z bankomatu, parabanki (różnice w porównaniu do banków, zagrożenia związane z korzystaniem z parabanków), instytucje nadzorujące rynek finansowy (KNF), zaufanie do systemu bankowego, system ubezpieczeń, odwrócona hipoteka (istota, zagrożenia), jak chronić się przed oszustami (np. metoda na wnuczka), prawa konsumenta, niezgodność towaru z umową, składanie reklamacji, reklamacja a gwarancja, zakupy na odległość, zakupy w sieci, ochrona interesów konsumentów.

 

Biuro Projektu

„Piękny umysł”

Zdunków 27,

26-920 Gniewoszów

e-mail: fni@o2.pl

tel.: 661 231 670

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Broszura informacyjna

 

Projekt: „Piękny umysł” jest dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach zadania pn.: Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.