strona główna / Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji

                                     


Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez wspieranie różnorodnych form ich aktywizacji który jest dofinansowany ze środków Województwa Lubelskiego.

 

Projekt skierowany jest do 16 osób w wieku 60+ z terenów województwa lubelskiego. Działania w ramach projektu zakładają przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi narzędzi teleinformatycznych oraz warsztatów z zakresu treningów pamięci. Rezultatem zaplanowanych działań będzie zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się po współczesnym świecie finansów i e-bankowości, a także wyposażenie uczestników w kompetencje obsługi komputera, internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Jednocześnie pozwoli seniorom bezpiecznie i świadomie korzystać z usług finansowych.

KRYTERIA KWALIFIKACJI UCZESTNIKÓW

Osoba zainteresowana przystąpieniem do projektu zostanie poproszona o wypełnienie formularza w którym określi:

- wiek 60 + (kryterium weryfikowane jest na podstawie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym składanym przez uczestnika przed przystąpieniem do projektu);

- zamieszkanie (projekt skierowany jest do mieszkańców powiatów: zamojskiego i/lub tomaszowskiego i/lub lubartowskiego );

- chęć uczestnictwa (będą uczestniczyć z własnej inicjatywy we wszystkich formach wsparcia proponowanych przez organizatora projektu).

Kwalifikacja nowego uczestnika będzie możliwa przed rozpoczęciem szkolenia lub w początkowej jego fazie (do 20% zrealizowanych zajęć).

Usługi świadczone będą bezpłatnie.

 

Biuro Projektu

Baśniowa 8/52,

20-802 Lublin

e-mail: fni@o2.pl

tel.: 661 231 670

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie