Obszary działania

czytaj więcejFacebook

czytaj więcejDo pobrania

czytaj więcejAktualności


Dzień Bezpiecznego Internetu

Poniedziałek, 05 Luty, 2024

Już jutro obchodzimy dzień bezpiecznego Internetu.

Z tej okazji zapraszamy Państwa do zapoznania się z bezpłatnym poradnikiem dostępnym pod linkiem:

Bezpieczeństwo w sieci dla seniorów – poradnik


czytaj więcej


Podsumowanie projektu pn.: Cyfrowy senior!

Piątek, 29 Grudzień, 2023

Celem projekt pt. „Cyfrowy senior! był wzrost kompetencji cyfrowych oraz poprawa funkcji poznawczych z wykorzystaniem obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych u seniorów z terenu woj. mazowieckiego w okresie od maja do grudnia 2023 r. Projekt był odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne, z jakimi współpracuje Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności. Działania w ramach projektu zakładały przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz treningów poprawiających funkcje poznawcze. Rezultatem zaplanowanych działań było zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera, Internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Seniorzy oprócz nabycia wiedzy zostali wyposażeni w umiejętność dbania o bezpieczeństwo swoich danych, haseł, sprzętu, przez który łączą się z Internetem, połączenia internetowego (szczególnie, gdy przesyłają ważne informacje czy robią transakcje finansowe), zdobyli wiedzę o istnieniu i działaniu programów antywirusowych. Poza tym seniorzy i seniorki poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Cele projektu pt. „Cyfrowy senior!” wpisywały się w politykę senioralną określoną lokalnymi strategiami rozwoju i wpływały na kształtowanie wśród osób starszych postawy aktywnego obywatela, zaangażowanego w działania na rzecz środowiska lokalnego, kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz potencjału starości i osób starszych, jako pełnoprawnych obywateli w życiu społeczno-publicznym.


czytaj więcej


Podsumowanie projektu pn.: Aktywny senior!

Piątek, 29 Grudzień, 2023

Celem projekt pt. „Aktywny senior! był wzrost kompetencji cyfrowych oraz poprawa funkcji poznawczych z wykorzystaniem obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych u seniorów z terenu woj. lubelskiego w okresie od maja do grudnia 2023 r. Projekt był odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne, z jakimi współpracuje Fundacja na Rzecz Nauki i Innowacyjności. Działania w ramach projektu zakładały przeprowadzenie na rzecz tej grupy warsztatów z obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz treningów poprawiających funkcje poznawcze. Rezultatem zaplanowanych działań było zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera, Internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Seniorzy oprócz nabycia wiedzy zostali wyposażeni w umiejętność dbania o bezpieczeństwo swoich danych, haseł, sprzętu, przez który łączą się z Internetem, połączenia internetowego (szczególnie, gdy przesyłają ważne informacje czy robią transakcje finansowe), zdobyli wiedzę o istnieniu i działaniu programów antywirusowych. Poza tym seniorzy i seniorki poszerzyli wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii wzmacniających funkcje poznawcze seniorów. Cele projektu pt. „Aktywny senior!” wpisywały się w politykę senioralną określoną lokalnymi strategiami rozwoju i wpływały na kształtowanie wśród osób starszych postawy aktywnego obywatela, zaangażowanego w działania na rzecz środowiska lokalnego, kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz potencjału starości i osób starszych, jako pełnoprawnych obywateli w życiu społeczno-publicznym.


czytaj więcej


Podsumowanie projektu pn.: Aktywni!

Piątek, 15 Grudzień, 2023

Projekt pt. "Aktywni!" był odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne. W projekcie uczestniczyło 32 osoby z terenu powiatu kozienickiego. Działania w ramach projektu polegały na przeprowadzenie warsztatów z obsługi nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz treningów pamięci. Rezultatem zaplanowanych działań jest zdobycie i poszerzenie przez seniorów wiedzy i umiejętności w zakresie bezpiecznego poruszania się po współczesnym świecie finansów i e-bankowości, a także wyposażenie uczestników w kompetencje obsługi tabletu, internetu, nowych technologii, mediów cyfrowych i wykorzystywanie ich w codziennym życiu. Seniorzy oprócz nabycia wiedzy zostali wyposażeni w umiejętność dbania o bezpieczeństwo swoich danych, haseł, sprzętu, przez który łączą się z internetem, połączenia internetowego, zdobyli wiedzę o istnieniu i działaniu programów antywirusowych. Ponadto uczestnicy wzięli udział w warsztatach z zakresu wspierania funkcji poznawczych oraz pamięci. Projekt został sformułowany w oparciu o pogłębioną diagnozę potrzeb w której opracowywaniu brały udział osoby 60+.

Projekt pt. Aktywni. Projekt jest sfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach zadania publicznego pn.: „Działania na rzecz seniorów w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną”


czytaj więcej


Podsumowanie projektu pn.: Akademia Zdrowia!

Środa, 29 Listopad, 2023

Projekt pt. "Akademia zdrowia!" realizowany przez Fundację na Rzecz Nauki i Innowacyjności był odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez społeczności lokalne. W prowadzonych warsztatach uczestniczyło 85 osób z terenu powiatu kozienickiego. Celem zadania była ochrona zdrowia psychicznego seniorów poprzez zwiększenie zakresu i liczby działań profilaktycznych utrzymujących ich aktywność społeczną.

Seniorzy zaproszeni zostali do uczestnictwa w następujących warsztatach:

Warsztaty psychologiczne

Warsztaty psychodietetyczne

Warsztaty wzmacniania procesów poznawczych

W ramach projekt wydana została publikacja pt. ABC z zakresu ochrony zdrowia psychicznego seniorów.

Projekt zawierał elementy wpływające na wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczestników projektu, zapewniał im samorealizację, uaktywniał ich społecznie, wzmacniał partycypację społeczną tej grupy z resztą społeczeństwa.

Zrealizowane działania wpłynęły w szczególności na:

- wzrost aktywności społecznej seniorów;

- ukształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych – adekwatnych do potrzeb seniorów;

- wzrost świadomości seniorów w zakresie roli aktywnego i zdrowego trybu życia w procesie

zdrowego starzenia się, budowania odporności psychicznej i kondycji zdrowotnej.

 

Projekt pod tytułem: Akademia zdrowia! jest sfinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w ramach zadania pn.: Pomoc niemedyczna w zakresie ochrony zdrowia psychicznego seniorów.


czytaj więcej


1 2 3 4 »

Nasza misja

Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane przez NAZWA FIRMY (administrator danych osobowych). Dane są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi w skierowanej do firmy sprawie, w tym w celu jej udzielenia drogą elektroniczną lub telefoniczną. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. [ REGULAMIN ]